หนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีอื่น

หนังสือสอบถามความสมัครใจพนักงานพี่เลี้ยง 12 มิ.ย. 2567