กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1


วงดนตรีสาวสาวสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต.๑ ได้ออกทีวี ช่องไทยรัฐทีวี
2
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผ่านมา โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวตภูธรโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษของยาเสพติด และบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด


3
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนยบ้านนางแดดเหนือ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

4
โรงเรียนโนนสำราญวิทยา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ตามประกาศที่แนบมานี้ 


ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
หากผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศไม่มาสอบตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
5
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา เข้ารับตำแหน่ง พนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2558 ถึง 4 เมษายน 2558 มีจำนวนผู้สมัครฯ รายวัน ดังนี้

27 มีนาคม 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน 4 คน
28 มีนาคม 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน 1 คน
29 มีนาคม 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน 2 คน
30 มีนาคม 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน 5 คน
31 มีนาคม 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน 5 คน
 1 เมษายน 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน    คน
 2 เมษายน 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน    คน
 3 เมษายน 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน    คน
 4 เมษายน 2558 มีผู้มาสมัครฯ จำนวน    คน
รวมจำนวนผู้มาสมัครฯ ทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
*** วันสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 4 เมษายน 2558 ***
6
ประกาศโรงเรียนโนนสำราญวิทยา  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดสามารถดูได้ตามประกาศที่แนบมานี้


7
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย สำเร็จเด็กที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในกิจกรรมนี้ ผู้ปกครองฯ เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของคณะครู ผู้ปกครอง
8


วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 06.30 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย  ต.คูเมือง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  สพป ชย 1 พร้อมกันที่โรงเรียน เพื่อรอเดินทางออกทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
        เวลา 07.30 รถประจำทางที่โรงเรียนได้จัดหา ว่าจ้าง ได้พา คณะครู-นักเรียน ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเป็น เป้าหมายหลัก ในการที่จะนำพา นักเรียน  ได้เดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้จากการได้พบเห็น แหล่งเรียนรู้ ที่ควรค่าแก่การศึกษา ตามประสบการณ์จริง โดย แหล่งเรียนรู้อันดับที่ 1 คือวัดบ้านไร่ ของหลวงพ่อคูณ  อ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมา   อันดับที่ 2 คือวัดหลวงพ่อโต  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา และพักรับประทานอาหารกลางวัน    อันดับที่ 3 คือ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา    อันดับที่ 4 คือ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  นครราชสีมา แต่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจาก ทางพิพิธภัณฑ์ แจ้งหยุดวันจันทร์  จากนั้น คณะครู-นักเรียน จึงได้เดินทางกลับ ถึงโรงเรียน เวลา 19.45 น.โดยสวัสดิภาพปลอดภัย

9

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านท่าข่อย  ต.คูเมือง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาของนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 โดย นายชัยทัศน์  เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ท่าข่อย  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่จบการศึกษา ทุกคน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
    เวลา 09.30 ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนให้กับนักเรียน จากนั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ ปพ.1ซึ่งเป็นหลักฐาน แสดงถึง การเรียนสำเร็จหลักสูตรการศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมกับ นิเทศนักเรียนทุกคนในการที่จะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อไป  จากนั้น เวลา 11.45 นักเรียนที่จบการศึกษาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับคณะครู ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้องที่มาแสดงความยินดี
จากนั้น ทางโรงเรียนก็ได้ถือโอกาส  เลี้ยงอาหารกลางวันแก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าข่อย คณะผู้ปกครอง-นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ด้วย

10


โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนเทศ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยนายสุภาพ ครองพงษ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธี  นายประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ได้ให้โอวาท ตัวแทนครูอวยพร  รำบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน อำลาคุณครู
มอบเกี่ยรติบัตรให้เด็กชายภราดร งอกนาวังที่มีความประพฤติดี
ผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองและร่วมรับประทานอาหาร

หน้า: [1] 2 3 ... 10