กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพี่ชัยณรงค์ ทวีวัย ขอให้ท่านพบแต่ความสุขตลอดไปน่ะครับ และขอขอบพระคูุณ คุณสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสวนอาหารตั้งฮั้งยุ้ย ร่วมบริจาคขนม และน้ำอัดลม ให้กับนักเรียนด้วย 1 กันยายน 2557

2
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณพี่ชัยณรงค์ ทวีวัย ขอให้ท่านพบแต่ความสุขตลอดไปน่ะครับ และขอขอบพระคูุณ คุณสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสวนอาหารตั้งฮั้งยุ้ย ร่วมบริจาคขนม และน้ำอัดลม ให้กับนักเรียนด้วย 1 กันยายน 2557

3
นายสันติ   สีน้อยขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้  สพป.ชัยภูมิ  เขต ๑  ได้เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นและขาดแคลนครูในวิชาเอกที่สอน ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ โดยมี ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นประธานในพิธี  ๑ กันยายน  ๒๕๕๗


4
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้  โดย....... นายสันติ  สีน้อยขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของสพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ช่วงชั้นที่ ๒ ที่สนามโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๗.5
วันที่  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะบ้านโป่งคองใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยต้อนทำให้ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะถนนหนทางมีนำ้กัดเซาะ  หน้าอาคารเรียนมีนำ้ขังและนำ้ไหลเซาะมีสภาพอย่างที่เห็นทำให้ได้รับความเดือดร้อน ๑ กันยายน ๒๕๕๗

6
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  สิงหาคม  2557  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  1  เป็นสถานที่จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การประกวดโครงงานอาชีพ  และ  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
7
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กับการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และหญิง ระดับ ป.1-6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สพป.ชย.1 ณ โรงเรียนการไฟฟ้า 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2557

8
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กับการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และหญิง ระดับ ป.1-6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สพป.ชย.1 ณ โรงเรียนการไฟฟ้า 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2557


9
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ขอบพระคุณ...คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับม่วง ช่วยกันเตรียมพร้อมให้กับโรงเรียน กับการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557


10
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ สพป.ชย.๑ โดย..นางสิริพันธุ์   สีน้อยขาว  ครูโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑  ครั้งที่ ๖๔    ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ในกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์โดยมี นายมานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑  เป็นประธานในพิธี  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗
 


หน้า: [1] 2 3 ... 10