กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตามโรงเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  100 %
[right
[/left]
2
     โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง โรงเรียนบ้านโปร่งโก โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกันจัดค่ายติวโอเน็ตทุกวันเสาร์ ณ ห้องประชุมพ่อขุนสิทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  มีนักเรียนเข้ารับการพัฒนาจำนวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 100


http://postimage.org/][/url]
[url=
3

วันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐  ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก และเจ้าหน้าที่จากอำเภอคอนสวรรค์  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้4
โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกส่า ไดเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม แปรรูปอาหาร ระดับ ม 1 - 3 ได้รับระดับเหรียญทอง


5
นายสุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ชัยภูมิ) มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านซับม่วง  วันที่ 15 ธันวาคม 2557
6
โรงเรียนบ้านซับม่วง ขอขอบคุณ คุณสันติพงษ์ คุณอี๊ด คนรู้ และ คุณพัชรี รินทรามี มอบทุนการศึกษาให้กับคนเก่งของเรา ด.ญ.จิดาภา กองสุข นักเรียนชั้น ป. 4 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ จังหวัดสกลนคร 11-13 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ต่อไป ทุนละ 800 บาท/เดือน (เริ่มต้นตั้งแต่ ธ.ค. 57) จนกว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมอบผ่าน นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ วันที่ 15 ธันวาคม 2557
7
นายสุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง ขอบพระคุณ คุณสมคิด สวยสม ผจก ร้านยานยนต์ ออโตชาวด์ ในเมืองชัยภูมิ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านซับม่วง  15 ธันวาคม 2557
8
นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและกำลังใจโรงเรียนบ้านซับม่วง ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ โดย นายสุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านซับม่วง ให้การต้อนรับ และประกาศผลออกมาการแข่งขัน ด.ญ.จิดาภา กองสุข รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับ ป.1-.6 และ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับ ป.1-.6 กับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จ.สกลนคร วัันที่ 11-13 ได้เป็นตัวแทนระดับภาคทั้ง 2 กิจกรรม ไปต่อที่เมืองทองธานี 13 ธ.ค.57 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ  ทั้ง 2 กิจกรรม                               ที่เมืองทองธานี กทม. ต่อไป 13 ธ.ค.57
9
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอคอนสวรรค์ เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จำนวน 113 ผืน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีนางละมุล  ตอพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ


10
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
นำโดย  ดร.สุนทร  กุญชร  และคณะ  จัดการประชุมสัมนาเรียนรู้เทคนิคการสอนอ่าน  คิด  วิเคราะห์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  O-NET  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภุมิ  เขต  1
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านนางเม้ง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
และได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาในครั้งนี้  ทางคณะกรรมการจัดงาน  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

หน้า: [1] 2 3 ... 10