กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กับการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และหญิง ระดับ ป.1-6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สพป.ชย.1 ณ โรงเรียนการไฟฟ้า 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2557

2
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กับการทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และหญิง ระดับ ป.1-6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สพป.ชย.1 ณ โรงเรียนการไฟฟ้า 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2557


3
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ขอบพระคุณ...คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับม่วง ช่วยกันเตรียมพร้อมให้กับโรงเรียน กับการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557


4
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ สพป.ชย.๑ โดย..นางสิริพันธุ์   สีน้อยขาว  ครูโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑  ครั้งที่ ๖๔    ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ในกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์โดยมี นายมานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑  เป็นประธานในพิธี  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗
 


5
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลห้วยต้อน(สปสช.) นำโดยนางกรุณา  คุ้มกุดขมิ้น อสม.ประจำหมู่บ้านบ้านโป่งคองใต้และเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายในโรงเรียนเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนในวันศุกร์ ที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานโครงการดูแลสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗

6
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย..นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สพป.ชย.1 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค 26 สิงหาคม 2557
7
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๗ ในวัน อังคาร ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำข้อมูลนักเรียนมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เพื่อติดตามดูแลนักเรียน  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗


8
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง)นำนักเรียนร่วมงานตรานกยุงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๙ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ปรธานในงาน เมื่อ 21 สค.57


9
เมื่อเวลา 11.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง นายวิฑูร  ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมปลูกไม้ผลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557  สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ มีหลากหลายชนิด ได้แก่ ต้นขนุน ต้นมะม่วง ต้นลำไย ต้นฝรั่ง ต้นชมพู่  ฯลฯ ซึ่งเป็นไม้ผล ที่ให้ความร่มรื่น และสามารถนำผลมารับประทานได้  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก สำนึก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
10
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง มีนางสุคนธ์  กาบขุนทด ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน  การประชุมในครั้งนี้ นายวิฑูร ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง มีข้อราชการหลายเรื่อง ที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
หน้า: [1] 2 3 ... 10