กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

วันที่ 24 มีนาคม 2557
 โรงเรียนบ้านหนองโฮโคกสง่า จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

3

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดงาน "80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร" เมื่อวันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  2557
โดยมีกิจกรรม  ทอดผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่า  แขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธา  พิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ  และครู  อาจารย์
กิจกรรมตุ้มโฮมพาแลงและการรำวงย้อนยุค  คณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณ  ศิษย์เก่า  แขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  มา ณ  ที่นี้4

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสถานที่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 "โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC"  เมื่อวันที่  11 เมษายน  พ.ศ.  2557


5
      โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างปิดภาคเรียน( เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
       ๓ เมษายน  ๒๕๕๗  : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
       ๕ เมษายน  ๒๕๕๗  : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
       ๘ เมษายน  ๒๕๕๗  : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๗  : ทบทวนการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน]


[/center
6

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ระดับสถานศึกษา โดยมีทั้งหมด 3 รุ่น 3 วัน วันที่ 2, 3 และ 4 เมษายน 2557 ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยทางโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานในวันที่ 2 เมษายน 2557 เกี่ยวกับการดำเนินงานติวเข้มการสอบ O-Net (ซึ่งได้คะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ) การดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี และดีมาก) และการดำเนินงานผลงานระดับชาติ กิจกรรมแอโรบิก (ได้รับเหรียญทองระชาติ 3 ปีซ้อน)

วีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบสามปีที่ผ่านมา http://www.youtube.com/watch?v=MMVBFb1DkC0&list=LLJup8Qr4g_FydehppcchxEA&feature=share&index=1


7
โรงเรียนบ้่านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบ ปพ. 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2556 จำนวน 9 คน ในวันที่ 20 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั่วคราว (ใต้ถุนอาคารไม้ ) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้8

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสถานที่ฝึกอบรม"โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ ABC"
 ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่  26  มีนาคม  ถึงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2557 (30 วัน)9
ร่วมกิจกรรมวิชาการ แสดงผลงาน10
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ โดยนายกิตติพงษ์  หิรัญอร ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แบบพอเพียง ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 26 มีนาคม 2557

หน้า: [1] 2 3 ... 10